Đời sống

Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 440.000 đồng/tháng

An Nhiên
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đề xuất mở rộng thêm một số đối tượng bảo trợ xã hội khó khăn ngoài đối tượng do Trung ương quy định và tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố lên 440.000 đồng/tháng.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho biết, căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ và thực tế tại địa phương, Hà Nội hiện đang thực hiện mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn trung ương (350.000 đồng so với 270.000 đồng).

Tuy nhiên, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 270.000 đồng lên 360.000 đồng. Căn cứ vào quy định hiện hành của Trung ương, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng hàng năm; khả năng cân đối ngân sách và tham khảo mức chuẩn trợ giúp xã hội của một số tỉnh, thành , UBND TP Hà Nội đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố lên 440.000 đồng.

Về đối tượng áp dụng, ngoài các đối tượng đã được Nghị định 20/2021/NĐ-CP, UBND TP Hà Nội đề nghị bổ sung thêm một số nhóm đặc thù.

Cụ thể gồm: Đối tượng được trợ cấp tại cộng đồng (trẻ mồ côi, trẻ có cha hoặc mẹ là người khuyết tật đang hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội và người còn lại thuộc một trong các trường hợp: bị tuyên bố mất tích, đang chấp hành án phạt tù...); đối tượng đề xuất tiếp nhận vào các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH.

Theo UBND TP Hà Nội, nếu nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 440.000 đồng và mở rộng đối tượng trợ giúp xã hội, dự kiến kinh phí để thực hiện chính sách là hơn 1.560 tỷ đồng/năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC