Chính trị - Xã hội

Hà Nội đặt kịch bản tăng trưởng 4,54 % cho cả năm 2021

P.Khánh
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã xây dựng Kế hoạch điều hành kinh tế-xã hội theo 2 kịch bản, tuy nhiên sẽ phấn đấu đạt kịch bản cơ sở là: Quý 4 năm 2021 đạt tăng trưởng 6,98% và cả năm 2021 đạt 4,54%. Cùng với những giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về tín dụng, thuế, thị trường, nhân lực, kết nối cung cầu và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
Hà Nội đặt kịch bản tăng trưởng 4,54 % cho cả năm 2021 ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Tại phiên họp của HĐND TP Hà Nội sáng 23-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu tăng trưởng năm 2021, cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt động kinh tế; đa dạng hóa sản phẩm gắn với nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thị trường… trong đó tập trung thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ.

Trong đó, thành phố xây dựng các kịnh bản cụ thể trên cơ sở rà soát khả năng, nguồn lực phát triển từng lĩnh vực; phân công nhiệm vụ đến từng ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP cho biết: "UBND TP đã xây dựng Kế hoạch điều hành kinh tế-xã hội theo 2 kịch bản, tuy nhiên sẽ phấn đấu đạt kịch bản cơ sở là: Quý 4 năm 2021 đạt tăng trưởng 6,98% và cả năm 2021 đạt 4,54%. Cùng với những giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về tín dụng, thuế, thị trường, nhân lực, kết nối cung cầu và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính."

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Cần tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết tâm bảo vệ an toàn cho Thủ đô, bảo đảm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thống nhất quan điểm xuyên suốt “chống dịch như chống giặc”; Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chủ động từ cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác (xuất hiện tình trạng ra đường đông ngay sau thời điểm thành phố nới lỏng giãn cách).

Sẵn sàng chuẩn bị các phương án cao hơn, tránh để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; rà soát và đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp cho công tác chăm lo an sinh xã hội. Thực hiện các biện pháp truyền thông với phương châm “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm”.

UBND TP cũng sẽ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện để báo cáo Trung ương đối với 3 nội dung lớn để tạo hành lang pháp lý cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tới của Thành phố;

Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai ngay đối với các Nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp này. Nhất là những Nghị quyết có tính chất quan trọng, xuyên suốt, tác động lâu dài, trực tiếp đến người dân như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;

Đầu tư đường vành đai 4; Hệ thống cơ sở y tế và giáo dục đào tạo; các thiết chế văn hóa và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử; về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Tăng cường chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm; Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19.

"Nhận thức rõ nhiệm vụ còn lại của năm 2021 là rất nặng nề với những khó khăn, thách thức phía trước còn rất lớn, UBND TP sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình, hành động khẩn trương, quyết liệt để thực hiện hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ mà HĐND Thành phố đã quyết nghị;

Tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND Thành phố với Đoàn ĐBQH Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên", Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC