Kinh doanh

Hà Nội dành hơn 315 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Vân Hằng
ANTD.VN -  Khoảng 90.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập sẽ được UBND TP Hà Nội hỗ trợ chuyển đổi số về: Sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số…
Hà Nội dành hơn 315 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số ảnh 1

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3457/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch "Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025".

Theo đó, đến năm 2025, 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Khoảng 90.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được nhận hỗ trợ về: sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo kiến thức về chuyển đổi số; hỗ trợ tư vấn;

Cung cấp các nền tảng chuyển đổi số trong doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí thuê, mua giải pháp chuyển số; 100% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, thành phố cũng đặt hỗ trợ các gói chuyển đổi số. Với gói "Bắt đầu chuyển đổi số", doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ, không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa; tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số, nhưng không quá 20 triệu đồng/năm với doanh nghiệp siêu nhỏ, không quá 50 triệu đồng/năm với doanh nghiệp nhỏ, không quá 100 triệu đồng/năm với doanh nghiệp vừa.

Tương tự, với gói "Tăng tốc chuyển đổi số", thành phố sẽ hỗ trợ các giải pháp chuyên sâu hơn, các công cụ, giải pháp về an toàn dữ liệu, hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, quản lý hệ thống khách hàng và kênh bán hàng, báo cáo và phân tích kinh doanh thông minh... Với gói "Chuyển đổi số hướng đến thị trường toàn cầu" thành phố đặt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương hiệu và sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; đăng ký trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số. Cùng với việc đưa ra lộ trình triển khai, kế hoạch cũng dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số là 315,164 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố chi 195,364 tỷ đồng, còn lại doanh nghiệp đóng góp và huy động từ các nguồn khác là 119,8 tỷ đồng.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC