Hà Nội đã triển khai hơn 1.200 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4

ANTĐ
ANTD.VN - Tính đến nay, TP Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.074 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 74%.