Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Chi 552 tỷ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

An Nhiên
ANTD.VN - Tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi và thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội: Chi 552 tỷ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp ảnh 1
Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội

Trình bày tờ trình của UBND TP, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP đã xây dựng quyết nghị về nội dung, mức chi và thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử.

Về đối tượng áp dụng, UBND TP đề xuất các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố.

Về nội dung chi, mức chi, đối với các mức chi xây dựng trên cơ sở nội dung chi, mức chi của Trung ương quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; đối với các nội dung chi đã được quy định mức chi tại các văn bản QPPL của Trung ương như tổ chức hội nghị, xây dựng văn bản thì thực hiện theo các thủ tục chi đã được quy định tại các văn bản của Trung ương và Nghị quyết của HĐND TP;

Đối với các nội dung chi được quy định tối đa hoặc mức chi cụ thể tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC, căn cứ tình hình thực tế tại TP và kế thừa nguyên tắc xây dựng mức chi tại kỳ bầu cử 2016-2021 của UBND TP đề xuất.

UBND TP đề xuất 3 mức chi có tính chất đặc thù của thành phố Hà Nội, trong đó 2 nội dung chi đã được thành phố thực hiện tại kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021: Chi bồi dưỡng đại biểu dự hội nghị hiệp thương (gồm chi đại biểu khách mời đến dự tiếp xúc cử tri, chi đại biểu dự các hội nghị triển khai, giao ban, tổng kết, khen thưởng); chi bồi dưỡng cán bộ tập huấn tại các hội nghị tập huấn phục vụ công tác bầu cử.

UBND TP đề xuất bổ sung 1 nội dung chi mới là chi bồi dưỡng cán bộ trưng tập làm công tác biên tập tiểu sử các đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố.

Đối với các nội dung chi khác phục vụ trực tiếp công tác bầu cử như tuyên truyền, in ấn, phòng chống dịch Covid-19 thì thực hiện theo quy định tại các văn bản khác có liên quan. Trường hợp các nội dung chi phát sinh liên quan trực tiếp công tác bầu cử và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố, Chủ tịch UBND TP quyết định chủ trương cụ thể sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố.

Theo dự thảo tờ trình, nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách Nhà nước, với mức dự kiến là 522 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua nghị quyết quy định nội dung, mức chi và thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố Hà Nội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC