Hà Nội cấp hơn 2 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp

ANTĐ
ANTD.VN - Với phương châm “làm hết việc, không hết giờ ”, trong tháng 3-2021, công an các quận huyện, thị xã và phòng QLHC và TTXH CATP Hà Nội đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thu nhận hồ sơ căn cước công dân và làm sạch dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đạt tiến độ đề ra.