Chính trị - Xã hội

Hà Nội: Cấp đăng ký kết hôn trực tuyến tại 18 huyện, thị xã

Ngọc Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND, triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã (khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn…) thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp sẽ được mở rộng tới cấp xã

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp sẽ được mở rộng tới cấp xã

18 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố sẽ triển khai trong đợt này gồm: Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Thanh Trì, Ba Vì, Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên, Đan Phượng, Mê Linh, Phúc Thọ, Sơn Tây, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch của UBND các xã nhằm cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân. Tiếp tục triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP- BCA-BYT tại 416 các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là các xã) thuộc 18 huyện, thị xã, đảm bảo thống nhất và đồng bộ.

Thành phố sẽ triển khai tại 416 xã thuộc 18 huyện, thị xã. Cụ thể, trong giai đoạn 1, sẽ triển khai thí điểm tại 139 xã thuộc 6 huyện; Giai đoạn 2, triển khai tại 277 xã, thuộc 12 huyện, thị xã.

UBND TP yêu cầu các đơn vị chuẩn bị điều kiện về hạ tầng mạng, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài nhắn tin, máy tính hoạt động ổn định phục vụ tốt cho việc cài đặt và sử dụng khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, các dịch vụ công mức độ 3 theo từng giai đoạn triển khai.

Công tác đào tạo và cấp tài khoản cho cán bộ, công chức tham gia sử dụng phần mềm theo từng giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn 1 (tháng 10-2016); Giai đoạn 2 (tháng 11-2016).

Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo điều kiện hệ thống mạng WAN, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài nhắn tin, máy tính hoạt động ổn định phục vụ tốt cho việc cài đặt và sử dụng khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, các dịch vụ công mức độ 3 theo từng giai đoạn.

UBND các huyện, thị xã và UBND xã trực thuộc đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn và cấp tài khoản theo hướng dẫn của Sở TT-TT;  chủ động rà soát lại toàn bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo hướng dẫn của Sở TT-TT, phối hợp trong công tác triển khai giải pháp ảo hóa tại đơn vị; Quán triệt, phổ biến chủ trương của Thành phố trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến đến cán bộ, công chức tại các đơn vị để thực hiện nghiêm túc, phục vụ tốt nhất cho người dân và xã hội.

Cần tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân, tổ chức biết về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và lợi ích đạt được khi sử dụng; tăng cường bố trí cán bộ (hoặc huy động lực lượng đoàn viên thanh niên) và bố trí thiết bị để hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trực tuyến khi nộp thủ tục tại bộ phận Một cửa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC