Đời sống

Hà Nội cần phát triển thêm 89 triệu m2 sàn nhà ở giai đoạn 2021 – 2030

P.P
ANTD.VN - Giai đoạn 2021-2030, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 89 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó nhà ở xã hội khoảng 6,8 triệu m2; nhà ở thương mại 34,6 triệu m2.
Hà Nội cần phát triển thêm 89 triệu m2 sàn nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 ảnh 1

Hà Nội đặt mục tiêu nâng diện tích sàn nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng 1,25 triệu m²

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Theo dự thảo chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội, nhu cầu tổng thể phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 là 89 triệu m² sàn, trong đó nhà ở xã hội khoảng 6,8 triệu m²; nhà ở tái định cư khoảng 2,5 triệu m²; nhà ở thương mại 34,6 triệu m²; nhà ở riêng lẻ khoảng 45 triệu m².

Trong đó, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 là 44 triệu m² sàn, cụ thể, nhà ở xã hội 1,25 triệu m², nhà ở tái định cư 1,29 triệu m², nhà ở thương mại 19,42 triệu m², nhà ở riêng lẻ 22,5 triệu m².

Trong giai đoạn 2026 – 2030, nhu cầu nhà ở là 45 triệu m², trong đó nhà ở xã hội 5,5 triệu m², nhà ở tái định cư 1,3 triệu m², nhà ở thương mại 15,1 triệu m², nhà ở riêng lẻ 22,5 triệu m².

Đáng chú ý, tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở xã hội đến năm 2030 khoảng 6,8 triệu m², trong đó mục tiêu diện tích sàn nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng 1,25 triệu m².

Trong khi đó, giai đoạn 2021 – 2025, tổng nhu cầu sử dụng nhà tái định cư của thành phố khoảng 1,29 triệu m² sàn nhà ở tái định cư, khoảng 16.186 căn hộ.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, nhu cầu phát triển nhà ở thương mại, giai đoạn 2021 – 2025, khoảng 19,4 triệu m² sàn nhà ở, xác định trên cơ sở tổng diện tích sàn nhà ở theo mục tiêu phát triển. Giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 15,1 triệu m² sàn nhà ở. Trong khi đó, nhu cầu phát triển nhà ở riêng lẻ khoảng 4,5 triệu m² sàn nhà ở/năm, cả khu vực đô thị và nông thôn.

Dự thảo của UBND TP Hà Nội cũng dự báo nhu cầu về diện tích đất ở giai đoạn 2021 – 2030. Cụ thể, tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn toàn thành phố khoảng 1.868 ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở khu vực đô thị khoảng 1.384 ha, khu vực nông thôn khoảng 484 ha.

Đặc biệt, giai đoạn 2021 – 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 cần khoảng 437.000 tỷ đồng, cụ thể nhu cầu vốn ngân sách 3.663 tỷ đồng. Theo UBND TP Hà Nội, giai đoạn 2026 – 2030 nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở khoảng 363.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 8.037 tỷ đồng.

Về giải pháp huy động nguồn vốn, UBND TP Hà Nội đề xuất bố trí hợp lý nguồn vốn từ ngân sách thành phố, sử dụng hiệu quả nguồn tiền thu được từ quỹ 20%, 25% đất ở tại các dự án đầu tư nhà ở thương mại, dự án khu đô thị để xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, nhà ở học sinh, sinh viên.

Theo UBND thành phố, đến nay đã có 51 dự án được phê duyệt nghĩa vụ tài chính có tách số tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với tổng số tiền phải nộp là hơn 3.724 tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC