Chính trị - Xã hội

Hà Nội: 12.000 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng độ TP lần thứ XVII

Duy Tiến
ANTD.VN - Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội có đi được vào đời sống hay không, theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố mang tính quyết định…
Hà Nội: 12.000 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng độ TP lần thứ XVII ảnh 1
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thông tin, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố tới cán bộ chủ chốt thành phố.

Sáng nay, 25-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố với sự tham dự của gần 12.000 cán bộ các cấp.

Chủ trì và trực tiếp thông tin, quán triệt nghị quyết tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ thành phố.

Nghị quyết đã được ban hành, vấn đề lúc này là phải khẩn trương cụ thể hóa bằng hành động. Đồng chí nhấn mạnh, không ai khác, đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố là chủ thể chính đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Muốn vậy, chỉ có hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; nếu không nắm vững, thì thậm chí còn làm chệch hướng. Do đó việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, đề nghị, các cấp ủy Đảng cần phải nghiên cứu sâu từng lĩnh vực của Nghị quyết. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cần biên soạn từ nội dung Nghị quyết thành các giáo trình để bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chủ chốt các cấp thành phố, nhất là các lớp cán bộ nguồn.

Quán triệt một số nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy nêu rõ, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết thể hiện trong chủ đề Đại hội XVII là “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu thành phố xác định cho năm 2021 rất khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện.

Hà Nội: 12.000 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng độ TP lần thứ XVII ảnh 2
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh báo cáo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố yêu cầu, để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ mới, các cấp ủy và từng cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm xuyên suốt của Đảng: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã báo cáo về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định, Ban Cán sự đảng UBND TP sẽ chỉ đạo quán triệt, tổ chức tham mưu xây dựng, trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành 7 chương trình công tác lớn theo phân công trong quý I-2021, đồng thời với đó là kế hoạch thực hiện để có thể đưa vào triển khai ngay.

Chủ tịch UBND TP cho biết thêm, Ban Cán sự đảng UBND TP sẽ chỉ đạo UBND các cấp đang bắt tay ngay vào hành động quyết liệt theo tinh thần chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm đầu tiên thực hiện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC