Chính trị - Xã hội

Góp ý về quản lý khai thác khoáng sản

Hùng Anh
ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại như hoạt động quản lý khai thác khoáng sản chưa chặt chẽ, chưa phân rõ trách nhiệm cụ thể của các cấp, ngành, địa phương. 

Để khắc phục những tồn tại đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng dự thảo chỉ thị mới điều chỉnh, bổ sung quy định về khai thác khoáng sản, đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với tình hình thực tế. Góp ý tại hội thảo trực tuyến với các tỉnh, thành phố nhằm lấy ý kiến xây dựng dự thảo nói trên, các địa phương đề nghị, cần có cơ chế khai thác dành cho các loại khoáng sản như vật liệu xây dựng, cát sỏi lòng sông, khe suối nhỏ và phân tán tại các địa phương, nhất là những vùng sâu, miền núi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC