Chính trị - Xã hội

Góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong đảm bảo hòa bình, an ninh thế giới

Hoàng Sơn
ANTD.VN - Việt Nam đã lần đầu tiên cử sĩ quan công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao hơn nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.
Góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong đảm bảo hòa bình, an ninh thế giới ảnh 1

Các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Kết quả của hội nhập quốc tế về an ninh quốc phòng

Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan công an đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cuối tuần qua.

Bốn sĩ quan công an nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao các quyết định và tặng hoa. Các sĩ quan này sẽ tham gia với vai trò chuyên gia phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia tại Bộ phận cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình, Ban thư ký Liên hợp quốc tại New York và trực tiếp công tác tại phái bộ Nam Sudan.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là kết quả của việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về an ninh quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Đảng và Nhà nước.

Ngày 10-4-2013, Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Trên cơ sở của Nghị quyết này, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động xây dựng và triển khai “Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo”.

Ngày 15-6-2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Sau khi thành lập, Văn phòng Thường trực đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc và tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình.

Bộ Công an đã phối hợp với Liên hợp quốc, các đối tác nước ngoài, đặc biệt là sự hỗ trợ hiệu quả của Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng), tổ chức cho 23 sĩ quan tham gia đào tạo, huấn luyện, đăng ký ứng tuyển các vị trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được Liên hợp quốc kiểm tra, đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, trong đó 4 đồng chí sẽ lên đường nhận nhiệm vụ trong năm 2022.

Thay mặt các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải bày tỏ tự hào được đại diện cho lá cờ Tổ quốc Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quốc tế; được Liên hợp quốc tin tưởng, lựa chọn, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là thể hiện uy tín, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Trung tá Nguyễn Ngọc Hải hứa trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống cách mạng, vì hòa bình của nhân dân Việt Nam, tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh của con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Xứng đáng với kỳ vọng của đất nước và nhân dân

Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ra đời từ năm 1948, là một cơ chế đặc biệt được Liên hợp quốc giao cho Hội đồng Bảo an thành lập dưới hình thức các phái bộ nhằm tạo điều kiện chấm dứt xung đột và gìn giữ hòa bình, thông qua việc triển khai các lực lượng do các nước thành viên đóng góp đặt dưới sự chỉ huy của Liên hợp quốc.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với nhiều cuộc kháng chiến chống lại các thế lực ngoại xâm, dân tộc Việt Nam luôn nhận thức rõ giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Yêu chuộng hòa bình là một trong những truyền thống nổi bật, tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần hòa bình và tích cực đóng góp cho hoạt động xây dựng và bảo vệ hòa bình trên thế giới.

Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là kết quả của một quá trình nghiên cứu, chuẩn bị hết sức thận trọng. Năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc. Từ năm 1993, Việt Nam bắt đầu tham gia đóng góp kinh phí cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Từ năm 2005, Việt Nam đã cử các đoàn công tác liên ngành đi tham quan, nghiên cứu và cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn quốc tế về gìn giữ hòa bình để chuẩn bị triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tháng 11-2012, “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” được Bộ Chính trị thông qua. Tiếp đó, ngày 10-4-2013, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, trong đó xác định “Xây dựng và triển khai kế hoạch gia nhập các cơ chế đa phương khác; trong đó, có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn, như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…”. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã thành lập Tổ công tác liên ngành về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bộ Công an cũng chủ động xây dựng và triển khai “Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo”.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, các đơn vị liên quan đã xây dựng và hoàn thiện Nghị định 61/NĐ-CP ngày 25-6-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 130 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thông tư 53/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công an quy định về biên chế, tổ chức đơn vị, tiêu chuẩn công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ Liên hợp quốc…

Trong hoạt động hợp tác quốc tế với LHQ, quan hệ hợp tác cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Công an với lãnh đạo của Liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình, giữa các đơn vị chức năng Bộ Công an với Cục Các hoạt động hòa bình Liên hợp quốc (DPO) và các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc đã được xây dựng. Kênh hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài để hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2022 và các năm tiếp theo cũng đã được thiết lập.

Với việc các sĩ quan công an đầu tiên được cử đi tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam tiếp tục khẳng định nỗ lực của mình góp phần vào việc thực hiện các cam kết, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Sự kiện này đã góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng, trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Chắc chắn các sĩ quan Công an nhân dân lần đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam để phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc, kỳ vọng của đất nước và nhân dân, xứng đáng là thành phần trong lực lượng “mũ nồi xanh” của Liên hợp quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC