Đời sống

Gỡ vướng mắc bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc tại cấp xã

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.
Gỡ vướng mắc bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc tại cấp xã ảnh 1

Chính phủ yêu cầu tìm cách gỡ vướng mắc bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc tại cấp xã

Tại dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết, trước ngày 01/01/2016 (khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành) thì các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thống nhất.

Có giai đoạn quy định các chức danh này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có giai đoạn quy định thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Sau khi Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực, Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND xã thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở giai đoạn trước khi không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không được tính thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó để được hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại xã, Bộ Nội vụ đã đưa ra hai phương án đề xuất.

Trong đó, phương án 1 là, đối với các chức danh là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó trưởng Công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11/2003 đến nay, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì cho phép được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Phương án 2, thực hiện thoái thu tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Vận dụng giải quyết bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã và Phó trưởng Công an xã làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Để có thể lựa chọn được phương án xử lý dứt điểm vướng mắc về chế độ bảo hiểm xã hội với các đối tượng đã nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bổ sung số liệu thống kê cụ thể các đối tượng là Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã và tình hình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các đối tượng này tính đến thời điểm hiện nay.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành để xảy ra các vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC