Chính trị - Xã hội

Giúp quốc tế hiểu đầy đủ, chính xác hơn về pháp luật biển, đảo của Việt Nam

Mai Anh
ANTD.VN -  Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg đặt một trong những nhiệm vụ, tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.  

Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

Tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới và trong khu vực hiểu đầy đủ, chính xác hơn về chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam nói chung, Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng; xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, có trách nhiệm, luôn tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế và sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức chung, hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định, hòa bình, hội nhập và phát triển bền vững.

Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền bao gồm: Luật Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật; sách hỏi, đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật;

Giúp quốc tế hiểu đầy đủ, chính xác hơn về pháp luật biển, đảo của Việt Nam ảnh 1

Xây dựng phần mềm hệ thống hỏi đáp tự động KBOT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam; tài liệu tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và catalog giới thiệu tổng quan về Cảnh sát biển Việt Nam (song ngữ Việt - Anh, Việt - Trung và một số nước ASEAN có biển);

Tờ rơi pháp lý giới thiệu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam tới các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

Ban chỉ huy quân sự ở Bộ, ngành Trung ương và địa phương; nhân dân ở vùng ven biển, hải đảo; lực lượng chức năng thuộc ban, bộ, ngành có liên quan tới biển; cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ quán các nước ở Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của quốc gia khác có quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam.

Đề án cũng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương giúp Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển đảo Tổ quốc; pháp luật Việt Nam, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Sản xuất phim tuyên truyền về các chủ đề: quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới; Cảnh sát biển Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển;

Cảnh sát biển Việt Nam với vai trò quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật trên biển; phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc thông qua hoạt động phối hợp của Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng của Nhà nước trên biển trong tình hình mới;

Hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam và phương hướng xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; vai trò của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện chính sách phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam giai đoạn hiện nay; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biển Việt Nam giai đoạn hiện nay; Cảnh sát biển Việt Nam - Người bạn đồng hành trên biển của ngư dân Việt Nam…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC