Chính trị - Xã hội

Kỳ họp thứ 21 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng:

Giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng

ANTĐ - Ngày 22-11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 21 của Ủy ban diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20-11. 

Thông báo cho biết: Từ ngày 11-11 đến ngày 20-11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã họp kỳ thứ 21. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tập thể, cá nhân.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tập thể, cá nhân.

1- Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có những khuyết điểm: Trong lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để xảy ra một số vi phạm trong hoạt động tín dụng và bố trí, sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. 

- Đồng chí Đỗ Tất Ngọc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng chí Nguyễn Thế Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị có khuyết điểm: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây một số hậu quả. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu: Thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các đồng chí Đỗ Tất Ngọc và Nguyễn Thế Bình; nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 

2- Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Trần Bá Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc . 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc đã có những khuyết điểm trong công tác quản lý cán bộ, đầu tư và quản lý tài chính, sản xuất kinh doanh. 

Đồng chí Trần Bá Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã có những khuyết điểm, sai phạm về xây dựng quy chế và công tác cán bộ, sai phạm trong quản lý đầu tư, quản lý tài chính, sản xuất kinh doanh. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức Đảng thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, đồng chí Trần Bá Hoàn và các cá nhân có liên quan. 

Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra các tỉnh: Bạc Liêu, Bình Định; Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 3, Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, Đảng ủy nói trên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; ngăn chặn và phòng ngừa sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật còn bộc lộ một số khuyết điểm, hạn chế cần được kịp thời khắc phục như: Có nơi công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc chưa thường xuyên, chưa kịp thời ngăn chặn vi phạm của Đảng viên; chưa sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo công tác Kiểm tra, giám sát. Có nơi Ủy ban Kiểm tra chưa làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy và chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra; ít thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đôn đốc thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát có việc chưa thường xuyên, kịp thời; thi hành kỷ luật một số trường hợp chưa đúng nguyên tắc, thủ tục. 

 Về giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với các đảng viên: Đối với các trường hợp khiếu nại thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải quyết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia ý kiến để các đoàn báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

Tại phiên họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Quyết định ban hành “Hệ thống biểu mẫu thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng”; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành: “Quy định về trách nhiệm của các ban Đảng Trung ương tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”...

Giải quyết tố cáo với 6 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

1- Đối với đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đơn tố cáo có nội dung không đúng và có nội dung chưa có cơ sở để kết luận. Tuy nhiên, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo giải quyết một số vụ việc ở Báo Đại đoàn kết. 

2- Đối với đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Nội dung tố cáo phần lớn là không đúng. Đồng chí có một số thiếu sót trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cá nhân đồng chí kiểm điểm rút kinh nghiệm và chỉ đạo xử lý dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo không để kéo dài. 

3- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp: Có khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét giải quyết xử lý cán bộ vi phạm để kéo dài, không giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

4- Đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: đã có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm trong việc ban hành công văn hướng dẫn xử lý vướng mắc khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

5- Đồng chí Hồ Xuân Mãn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế: có khuyết điểm, vi phạm phải được xem xét, xử lý theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định xử lý việc phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ” để kiến nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý theo thẩm quyền. 

6- Đồng chí Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật: Nội dung đơn tố cáo chưa đủ cơ sở để kết luận, song đồng chí có thiếu sót, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu đồng chí nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

(Theo TTXVN)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC