Kinh doanh

Giãn thu thuế GTGT tháng 4, 5, 6

Hùng Anh
ANTĐ - Đây là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường của Bộ Tài chính. 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty), doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đang thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sẽ tạm thời chưa phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp của tháng 4, 5 và 6.

Đây là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường của Bộ Tài chính. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn sẽ thực hiện kê khai như quy định nhưng chưa phải nộp ngay số thuế phải nộp. Số thuế này sẽ được nộp tương ứng chậm nhất vào ngày 20-11, 20-12 và ngày 20-1-2013. Bộ Tài chính ước tính, tiền thuế GTGT được gia hạn là khoảng 4.100 tỷ đồng mỗi tháng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC