Chính trị - Xã hội

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực PCCC:

Giảm chi phí và tiếp xúc trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Linh Nhi
ANTD.VN - Ngày 29-6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.
Giảm chi phí và tiếp xúc trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp ảnh 1

Đại tá Lê Văn Hiến, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lê Văn Hiến, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa nhấn mạnh: “Việc tuyên truyền, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an nhằm tuyên truyền, phổ biến về hoạt động cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng Chính quyền điện tử của Chính phủ. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến.

Giảm chi phí và tiếp xúc trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp ảnh 2

Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Giảm chi phí và tiếp xúc trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp ảnh 3

Cùng với đó, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3 và 4, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội”.

Tại hội nghị, Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Đống Đa đã thông tin về các yêu cầu cụ thể của việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đảm bảo các đơn vị, cơ sở nắm bắt được quy trình nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và quá trình tiếp nhận, giải quyết đúng quy định.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC