Diễn viên Anh Vũ quy y cửa Phật trước khi qua đời

0 Như Ý
ANTD.VN - Trước khi qua đời, diễn viên Anh Vũ đã quy y cửa Phật với pháp danh Pháp Thiện. 

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top