Chính trị - Xã hội

Giai đoạn 2016-2020: Hà Nội tăng trưởng 7-7,5%

Tiến Hưng
ANTĐ - Ngày 19-9, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020. 

Theo đó, trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ đẩy mạnh 3 khâu đột phá để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường các chính sách, cơ chế thu hút nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế. UBND TP định hướng giai đoạn 2016 – 2020 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 7-7,5%/ năm. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, để xây dựng được kế hoạch giai đoạn 2016-2020, trước mắt, các quận, huyện, sở ngành phải thực hiện ngay việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giai đoạn 2011-2015, tìm ra các vướng mắc, khó khăn mà giai đoạn tới phải giải quyết. 

Trên cơ sở đó, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 phải được xây dựng một cách hiệu quả, tránh dàn trải, đảm bảo tính khả thi. Quan trọng không kém là phải tìm ra các giải pháp đột phá để thực hiện kế hoạch, nhất là cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo định hướng, việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trung hạn phải gắn với khả năng cân đối nguồn lực, tránh đưa ra các chỉ tiêu quá cao, vượt quá khả năng thực hiện nhưng cũng không được quá bi quan bởi nếu đưa chỉ tiêu quá thấp sẽ thiếu tính phấn đấu. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC