Chính trị - Xã hội

Cụm thi đua số 6 - CATP Hà Nội

Gắn nhiệm vụ đặc thù từng đơn vị vào phong trào thi đua

Châu Anh
ANTD.VN -  Chiều 20-4, Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022. Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Đặt ra nhiều mục tiêu thi đua quan trọng

Cụm thi đua số 6 gồm 5 đơn vị thuộc khối An ninh và Xây dựng lực lượng CATP Hà Nội. Với đặc thù, tính chất khác nhau, khi xây dựng quy chế hoạt động, các đơn vị đã thống nhất thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, các đợt thi đua do CATP Hà Nội phát động, bám sát chức năng và nhiệm vụ công tác của từng đơn vị.

Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm các mặt công tác; tổ chức phong trào, hoạt động thi đua; nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các đơn vị trong Cụm đoàn kết, học tập trao đổi kinh nghiệm, thực tế...

Gắn nhiệm vụ đặc thù từng đơn vị vào phong trào thi đua ảnh 1

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chứng kiến bàn giao cờ thi đua Cụm thi đua số 6 giữa các đơn vị

Về mục tiêu nhiệm vụ chung, các đơn vị trong cụm thống nhất trong công tác chuyên môn tổ chức thực hiệu quả chương trình công tác năm; chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, thực hiện quan điểm “an ninh chủ động” tăng cường công tác nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá dự báo tình hình toàn diện, từ xa và từ cơ sở; tham gia triển khai thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng;

Tiếp tục nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; đổi mới nâng cao chất lượng quản lý các lớp học, hệ học; tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, những chiến công thành tích nhằm lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của lực lượng CAND nói chung, Công an Thủ đô nói chung; đổi mới hình thức, nội dung biện pháp vận động quần chúng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Gắn nhiệm vụ đặc thù từng đơn vị vào phong trào thi đua ảnh 2

Đại tá Nguyễn Hồng Ky phát biểu tại hội nghị

Trong công tác xây dựng lực lượng phấn đấu 100% các đơn vị trong Cụm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”; 100% các đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và kỷ luật giảm so với các năm trước. Tập trung thực hiện tốt các nội dung chính như đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; duy trì hệ thống báo chí truyền thông đa phương tiện; chấn chỉnh lễ tiết tác phong, điều lệnh, văn hóa ứng xử; chú trọng công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho CBCS; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát; thực hiện nghiêm túc thông tư quy định về điều lệnh quân sự, võ thuật, chế độ thông tin báo cáo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ…

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đẩy mạnh phong trào thi đua

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Gắn nhiệm vụ đặc thù từng đơn vị vào phong trào thi đua ảnh 3

5 đơn vị trong Cụm thi đua số 6 thống nhất ký giao ước thi đua về công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng

Để phong trào thi đua đạt kết quả cao, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đề nghị các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022, trong đó, chú trọng các giải pháp trọng tâm đột phá trong năm 2022 như tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng bộ, liên thông và linh hoạt”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, phục vụ hiệu quả các mặt công tác Công an; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản bảo đảm thực chất, hiệu quả, chống đối phó, hình thức.

Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng cho CBCS trong đơn vị; thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đơn vị trong Cụm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, trong đó có 1 đơn vị đạt cờ của Bộ Công an, 01 đơn vị đạt Cờ của UBNDTP; không có CBCS bị kỷ luật.

“Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trong công tác đẩy mạnh, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với 4 đợt thi đua và các đợt thi đua đặc biệt của CATP trong năm 2022; quan tâm, tăng cường công tác khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khích lệ CBCS có nhiều thành tích trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị, có chính sách động viên đối với các gương điển hình tiên tiến và những cá nhân tâm huyết” – Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC