Đời sống

Gắn công tác phòng cháy vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể và khu dân cư

A.N
ANTD.VN - Với mục đích phòng ngừa hiệu quả, chữa cháy nhanh, Công an huyện Gia Lâm phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công an huyện (CAH) Gia Lâm đang thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Gắn công tác phòng cháy vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể và khu dân cư ảnh 1

: Công an xã Đông Dư phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - CAH Gia Lâm, Công ty điện lực Gia Lâm kiểm tra an toàn PCCC tại một nhà ở kết hợp kinh doanh

Theo chỉ huy CAH Gia Lâm, công tác kiểm tra cho thấy nhiều hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh còn những tồn tại, hạn chế về công tác phòng cháy và chữa cháy phổ biến như: sắp xếp vật tư, hàng hoá dễ cháy chưa đảm bảo khoảng cách so với nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện, hạn chế về lối thoát nạn dự phòng, khẩn cấp đặc biệt là những nhà dạng ống, chưa chủ động bố trí các phương tiện phục vụ chữa cháy, thoát nạn tại chỗ, người sản xuất chưa sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.

Các đoàn, tổ kiểm tra đã tích cực hướng dẫn tận tình để người dân, chủ hộ kinh doanh nhận thức được vai trò quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, nhận thức được việc mỗi một sơ xuất, bất cẩn đều có thể gây ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra là vô cùng nặng nề và không lường trước được và mỗi một hành động quan tâm về cháy, nổ như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, di chuyển chất dễ cháy ra xa nguồn nhiệt, tạo một ô cửa, lối thoát nạn khẩn cấp... sẽ khiến cho ngôi nhà được an toàn hơn.

Gắn công tác phòng cháy vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể và khu dân cư ảnh 2
Công an xã Yên Thường phối hợp Đoàn thanh niên xã thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện“ tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19 và phòng cháy, chữa cháy tới từng đường, ngõ

Từ thực tế địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Gia Lâm đã tích cực tham mưu UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với UBND xã, thị trấn, Công ty điện lực Gia Lâm trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, qua đó vận động để chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh nâng cao ý thức chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy bằng các biện pháp cụ thể như: hướng dẫn cơ sở tạo và xây dựng các phương án thoát nạn dự phòng, chủ động trang bị những vật dụng phương tiện có thể chữa cháy, thoát nạn tại chỗ hiệu quả.

Trong thời gian vừa qua, nhằm xây dựng và phát triển phong trào toàn dân PCCC với phương châm “4 tại chỗ”, CAH Gia Lâm đã tích cực chủ động triển khai tuyên truyền nhiều cách làm hay để phù hợp với đặc điểm của địa bàn, cùng với đó huy động sự vào cuộc của các ngành, tổ chức và đoàn thể, đưa công tác phòng cháy và chữa cháy vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể và khu dân cư, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, gương mẫu của Đảng viên, Đoàn viên thanh niên, hội viên các hội và của các cá nhân tích cực với mục đích lan toả, tạo sự chuyển biến trong ý thức và giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra trên địa bàn huyện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC