Đời sống

Gần 70.000 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội

An Nhiên
ANTD.VN - Những năm gần đây, số người nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam tăng dần, năm 2020 có 69.542 người tham gia, chiếm khoảng 70% số người nước ngoài làm việc theo giấy phép tại Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH về công tác phát triển một số nhóm đối tượng tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, giai đoạn 2018 - 2020, số người nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam tăng dần, lần lượt là 37.052, 68.178 và 69.542 người.

Tính tới hết năm 2020, số người nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 69.542 người, chiếm khoảng 70% số người nước ngoài làm việc theo giấy phép tại Việt Nam. Nguyên nhân số tham gia không đủ 100% là do hiện mới quy định những đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mới thuộc diện tham gia.

Từ năm 2018 tới nay, lao động là người nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với 3 chế độ ngắn hạn là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo quy định, từ năm 2022, tham gia đầy đủ cả 5 chế độ (thêm hưu trí và tử tuất).

Bên cạnh số liệu trên, thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho thấy số người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tham gia chỉ gần 9.000 người.

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), tính đến cuối năm 2019, số lao động Việt Nam hiện đang làm việc ở nước ngoài lên khoảng 650.000 người tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm việc hơn 30 nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Tính đến hết năm 2020, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới chỉ là gần 9.000 người, bằng khoảng 1,4% tổng số người đang làm việc ở nước ngoài.

Số liệu trên cho thấy, tỷ lệ người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhìn chung còn thấp hơn nhiều so với tiềm năng cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu của Luật Bảo hiểm xã hội là đối tượng này thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC