Gần 45.000 hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân gắn chip

ANTĐ
ANTD.VN - Sau khi Công an thành phố Hà Nội triển khai đợt cấp căn cước công dân lưu động từ ngày 1/1/2021 đến nay, Hà Nội đã thu nhận gần 45.000 hồ sơ đăng ký. Có thể nói, cùng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân gắn chip góp phần hướng tới mục tiêu hiện đại hóa thủ tục hành chính, Chính phủ điện tử trong tương lai gần.