Gần 280.000 hộ chăn nuôi cam kết không sử dụng chất cấm

ANTĐ
ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước có gần 280.000 hộ chăn nuôi ký cam kết không sử dụng chất cấm.