Chính trị - Xã hội

Gần 1,4 triệu USD tài trợ xây dựng nông thôn mới

Tuyết Nhung
ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết, Liên hợp quốc thông qua tổ chức Lương - Nông đã thực hiện ký kết tài trợ cho Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với số tiền 1,39 triệu USD. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại là 1,1 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 290.000 USD bằng hiện vật và tiền mặt.

Thời gian thực hiện của Dự án trong vòng 3 năm, từ tháng 3-2014 đến tháng 3-2017, với mục tiêu dài hạn nhằm cung cấp chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn Việt Nam thông qua điều phối các trợ giúp kỹ thuật của hệ thống Liên hợp quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC