Chính trị - Xã hội

FAO hỗ trợ Việt Nam 500 triệu USD để trồng rừng

Hải Dương
ANTĐ - “Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại tại Việt Nam” do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) hỗ trợ Việt Nam trong 3 năm vừa được triển khai với tổng kinh phí 500 triệu USD.

Theo Bộ NN&NTNT, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại do FAO hỗ trợ Việt Nam góp phần rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của người dân, cải thiện sinh kế cho hộ nghèo và phát triển lâm nghiệp một cách bền vững… Đến nay, cả nước giao khoán gần 10 triệu ha đất lâm nghiệp cho gần 1,3 triệu hộ gia đình sản xuất lâm nghiệp và bảo vệ rừng, trong đó số hộ nghèo tham gia gần 500.000 hộ. 

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC