Eximbank đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét kiến nghị miễn nhiệm 5 thành viên Hội đồng quản trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank diễn ra cuối tháng 7 này sẽ xem xét kiến nghị của một nhóm cổ đông về việc miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2010.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào sáng 30/7/2021 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong trường hợp gần đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, nếu có khuyến cáo của cơ quan chính quyền địa phương thì HĐQT Eximbank sẽ quyết định di dời ngày tổ chức đến một thời điểm thích hợp.

Nội dung chính của ĐHĐCĐ Ngân hàng lần này là liên quan đến kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông về việc xem xét, quyết định miễn nhiệm các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020) và ý kiến của HĐQT Eximbank.

Cụ thể, một nhóm cổ đông kiến nghị gồm: Công ty CP Rồng Ngọc, Công ty CP đầu tư và dịch vụ Helios, Công ty CP Thắng Phương, cổ đông Thái Thị Mỹ Sang và cổ đông Lưu Như Trân (sở hữu 10,36% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng).

Nhóm cổ đông này do bà Kiều Vụ Thụy Uyên làm đại diện đã kiến nghị, yêu cầu HĐQT xem xét, quyết định miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm: Ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết và ông Ngô Thanh Tùng.

Eximbank đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét kiến nghị miễn nhiệm 5 thành viên Hội đồng quản trị ảnh 1

Cả ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 2021 của Eximbank đều chưa thể tổ chức thành công

Về phía Eximbank, HĐQT ngân hàng này cho rằng, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc và Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tuy nhiên, 3 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đều không thành công. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra ngày 27/4/2021 cũng không đủ điều kiện tiến hành nên Eximbank chưa bầu được thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn phải tiếp tục đảm đương công việc của HĐQT cho đến khi HĐQT mới được bầu.

Do đó, HĐQT Eximbank cho rằng, việc nhóm cổ đông đề xuất bỏ phiếu miễn nhiệm với thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI trong khi chưa tiến hành bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII do các cuộc họp ĐHĐCĐ tổ chức không thành công là không hợp lý. Vì theo quy định pháp luật, Eximbank phải đảm bảo đủ số lượng tối thiểu nhân sự thành viên HĐQT nhằm thực hiện vai trò quản trị, điều hành vào mọi thời điểm.

“Để ổn định tình hình hoạt động của Eximbank, HĐQT mong muốn các cổ đông có được sự đồng thuận, thống nhất và có tiếng nói chung để có thể tổ chức thành công ĐHĐCĐ và bầu được HĐQT cho nhiệm kỳ mới trong thời gian sớm” – ý kiến HĐQT Eximbank nêu.

Tuy nhiên, HĐQT Ngân hàng cũng cho biết, trên cơ sở văn bản, kiến nghị của cổ đông, nhằm đảm bảo tôn trọng quyền của cổ đông phù hợp theo quy định phát luật, Điều lệ Eximbank, HĐQT Eximbank sẽ thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xem xét và biểu quyết nội dung theo kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông nêu trên.