Chính trị - Xã hội

EVN có thể được điều chỉnh giá điện 4 lần mỗi năm

Anh Tú
ANTD.VN - Liên quan tới Dự thảo Quy định cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg, Bộ Công Thương cho biết, việc quy định tần suất điều chỉnh tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán điện liên tiếp là 6 tháng sẽ không phản ánh kịp thời biến động của các các thông số đầu vào cơ bản trong năm.

EVN có thể được điều chỉnh giá điện 4 lần mỗi năm ảnh 1

Tần suất tăng giá điện có thể là 4 lần mỗi năm thay cho mức 2 lần như đang áp dụng

Tăng tần suất điều chỉnh giá điện

Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2015 và từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành đã xem xét đánh giá việc thực hiện Quyết định 69. Ý kiến chung đều cho rằng, Quyết định này đã giúp quy trình xem xét, điều chỉnh giá điện công khai, minh bạch hơn trước.

Tuy nhiên, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Quyết định 69 vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện nhằm tách bạch rõ cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân trong năm.

Cũng theo Bộ Công Thương, qua ý kiến các Bộ ngành và nhiều chuyên gia kinh tế đều thống nhất nhận định trong các năm tới việc quy định tần suất điều chỉnh tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán điện liên tiếp là 6 tháng sẽ không phản ánh kịp thời biến động của các các thông số đầu vào cơ bản trong năm. Mức tăng giá tối thiểu 7% trở lên cũng được đánh giá là cao, mỗi lần tăng giá điện sẽ có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô và chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài Chính đã tiến hành xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TT về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, dự thảo có nhiều điểm thay đổi, cụ thể là thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng, thay vì 6 tháng như quy định tại Quyết định 69 với 4 trường hợp.

Trường hợp sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện được tính toán thấp hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính để kiểm tra.

Nếu sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện bình quân tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 3% đến dưới 5% và trong khung giá quy định, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng và phải lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính để kiểm tra.

Trường hợp sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện bình quân tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 5% đến dưới 10% và trong khung giá quy định, căn cứ vào tình hình thực tế kinh tế - xã hội thực tế, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân.

Trong trường hợp sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện bình quân tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá quy định, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cho EVN điều chỉnh ở mức từ 3% đến dưới 5%

Về việc cho phép EVN được phép điều chỉnh giảm giá điện, quyết định tăng giá bán điện bình quân ở mức từ 3% đến dưới 5%, Bộ Công Thương cho biết điều này là phù hợp với qui định tại Luật Điện lực, có tính kế thừa các quy định trước đây và phù hợp với định hướng của Chính phủ về việc điều hành giá điện theo cơ chế thị trường.

Ngoài ra, Dự thảo qui định mới đã qui định Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện bình quân theo quy định. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu EVN giảm hoặc dừng tăng giá bán điện bình quân.

Hàng năm, sau khi có báo cáo quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của EVN và các đơn vị thành viên, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, mời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tham gia kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của năm trước liền kề.

Sau khi kết thúc kiểm tra, Bộ Công Thương chủ trì họp báo công bố công khai kết quả kiểm tra. Kết quả kiểm tra được công bố công khai trên trang web công cộng của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực. Các nội dung công bố công khai bao gồm các nội dung sau: chi phí thực tế các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối- bán lẻ điện, điều hành, quản lý; kết quả lỗ lãi của Tập đoàn EVN; các khoản chi phí chưa được tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Hiện nay, Bộ Công Thương vẫn đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, các khách hàng sử dụng điện về Dự thảo mới. Bộ Công Thương sẽ tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, xem xét chỉnh lý nội dung Dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC