Đời sống

Được quyền bảo lưu Bảo hiểm xã hội khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu

ANTĐ
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi dự định sau khi đóng Bảo hiểm xã hội được đủ 25 năm thì sẽ nghỉ việc. Tuy nhiên, hiện nay tôi mới gần 50 tuổi. Không biết đến khi nào tôi sẽ được nhận lương hưu hàng tháng? Nguyễn Thành Chung (Hưng Yên)
Được quyền bảo lưu Bảo hiểm xã hội khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu ảnh 1

Người lao động được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ tuổi nhận lương (Ảnh minh họa)

Luật sư Giang Hồng Thanh trả lời:

Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung bằng Điều 219, Bộ luật Lao động quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i, khoản 1, Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp”: Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động; Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3, Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021; Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, Điều 169, Bộ luật Lao động quy định về tuổi nghỉ hưu như sau: Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Được quyền bảo lưu Bảo hiểm xã hội khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu ảnh 2

Luật sư Giang Hồng Thanh (Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Thanh. Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Hà Nội)

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, mặc dù thời gian đóng Bảo hiểm xã hội của anh đã đủ, nhưng về tuổi được hưởng lương hưu thì chưa đủ. Tuy nhiên, anh được quyền bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội. Theo Điều 61, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: “Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”. Điều này có nghĩa là anh sẽ phải đợi cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu để được hưởng lương hưu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC