Chính trị - Xã hội

Dừng toàn bộ hoạt động kiểm toán tại các đơn vị đang áp dụng Chỉ thị 15, 16

Hà Loan
ANTD.VN - Các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước phải dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán có địa điểm tại các nơi đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan chức năng, công văn của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Đồng thời, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động quyết liệt áp dụng các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh; yêu cầu công chức, viên chức, người lao động khi có các dấu hiệu, triệu chứng nghỉ lây nhiễm Covid-19 phải chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời tự cách ly và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, khám chữa bệnh....

Dừng toàn bộ hoạt động kiểm toán tại các đơn vị đang áp dụng Chỉ thị 15, 16 ảnh 1

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động kiểm toán tại các đơn vị đang áp dụng Chỉ thị 15, 16

Riêng trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) yêu cầu toàn ngành KTNN tiếp tục quán triệt điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng dịch Covid-19 của các Bộ, ngành, quan địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch.

Cụ thể, dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai tại các đơn vị được kiểm toán có địa điểm thuộc vùng, khu vực, địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, kiểm toán viên phải thực hiện nghiêm quy định cách ly theo hướng dẫn của địa phương.

Trường hợp địa phương chỉ áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg đối với một số địa bàn, khu vực (không thuộc địa điểm kiểm toán), Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi văn bản lấy ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai kiểm toán tại các địa bàn không áp dụng thực hiện Chỉ thị 15, đồng thời báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách xem xét, quyết định khi có văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại các địa phương có dịch Covid-19 nhưng chưa thực hiện Chỉ thị 15, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán yêu cầu Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán phải chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của địa phương, tuân thủ thông điệp 5K và kịp thời báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Chỉ thị này; mọi đơn vị, cá nhân vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước và phải xử lý theo quy định của pháp luật...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC