Xe+

Dừng thu phí nếu trạm BOT không lắp đặt thu phí không dừng trong tháng 6-2022

Ngân Tuyền
ANTD.VN - Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát quy định Hợp đồng, quy định pháp luật để kịp thời xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt thu phí ETC.

Tại thông báo kết luận cuộc họp kiểm điểm công tác thu phí tự động không dừng (ETC), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Trường hợp đến 30/6/2022, việc triển khai không đáp ứng tiến độ, Bộ GTVT sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ hoàn thành.

Ông Thể cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương làm việc cụ thể với từng địa phương, từng nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động còn lại tại tất cả các trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6/2022.

Dừng thu phí nếu trạm BOT không lắp đặt thu phí không dừng trong tháng 6-2022 ảnh 1

Các trạm BOT không lắp đặt thu phí tự động không dừng trong tháng 6-2022 sẽ bị xem xét dừng thu

Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải rà soát quy định Hợp đồng, quy định pháp luật để kịp thời xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt thu phí ETC.

Đồng thời phối hợp với Vụ PPP (Bộ GTVT), các địa phương, nhà đầu tư, các nhà cung cấp dịch vụ rà soát tổng thể phương án triển khai, xây dựng các kịch bản có thể phát sinh và các giải pháp xử lý, bảo đảm triển khai thành công thí điểm thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với tất cả các làn xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 6/2022.

Các nhà cung cấp dịch vụ (Công ty TNHH VETC, Công ty CP giao thông số Việt Nam) phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các địa phương, các nhà đầu tư BOT trong quá trình triển khai lắp đặt các làn thu phí còn lại và thí điểm thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bảo đảm đồng bộ, kết nối, liên thông; khẩn trương rà soát quy trình phối hợp, dán thẻ, kết nối, vận hành 2 hệ thống để có giải pháp xử lý kịp thời hạn chế giữa 2 hệ thống trong thời gian qua.

Đến đầu tháng 4/2022, đối với các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý, hồ sơ thiết kế các làn còn lại tại các trạm thu phí đều đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận, nhà đầu tư đã phê duyệt theo quy định; các nhà đầu tư đang triển khai nhập thiết bị để lắp đặt, vận hành.

Đối với các trạm thu phí do các địa phương, công tác mua, nhập thiết bị gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu; dự kiến hoàn thành trong quý 2/2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC