Kinh doanh

Đưa vào quản lý thuế 100% doanh nghiệp có kinh doanh, chống thất thu ngân sách

Hà Loan
ANTD.VN - Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi sau dịch, cơ quan thuế đã và sẽ tập trung rà soát số lượng doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% DN có kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất – kinh doanh, khai, nộp thuế của DN... nhằm chống thất thu NSNN.

Thu ngân sách bứt tốc ngay từ đầu năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết quý I năm 2021, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 347.346 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 8.027 tỷ đồng, bằng 34,6% so với dự toán.Thu nội địa ước đạt 339.319 tỷ đồng, bằng 31% so với dự toán, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2020...

Đáng chú ý, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và công thương nghiệp ngoài quốc doanh) ước đạt 191.254 tỷ đồng, bằng 32,7% so với dự toán và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là mức thu đạt khá so với mức thực hiện quý I của những năm gần đây.

Các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 44.798 tỷ đồng, bằng 32,3% so với dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ; trong đó thu tiền sử dụng đất ước đạt 38.916 tỷ đồng, bằng 34,9% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Đưa vào quản lý thuế 100% doanh nghiệp có kinh doanh, chống thất thu ngân sách ảnh 1

Thu ngân sách những tháng đầu năm khá lạc quan

So với cùng kỳ những năm gần đây thì tổng thu nội địa quý I năm 2021 đạt thấp về tốc độ, tuy nhiên đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán. Nguyên nhân chính là do tình hình kinh tế quý IV/2020 có sự hồi phục khá; bên cạnh đó, thị trường bất động sản từ cuối năm 2020 đến nay sôi động, các địa phương tiếp tục triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất và cho thuê đất nên thu từ đất đai đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ.

Tăng cường chống thất thu thuế

Đặc biệt, trong thời gian qua, cơ quan thuế tập trung kiểm tra, rà soát số lượng DN đăng ký kinh doanh, số lượng DN tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động nhất là sau dịp Tết nguyên đán, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% DN có kinh doanh.

Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất – kinh doanh, khai, nộp thuế của DN, xác định chính xác doanh thu làm căn cứ xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, có 29.459 DN thành lập mới; có 11.002 DN khôi phục kinh doanh, tăng 25,3%. Đến thời điểm 19/3/3021, toàn quốc có 816.403 DN đang kinh doanh, tăng 1,1% so với thời điểm ngày 31/12/2020.

Đối với công tác thanh, kiểm tra, tính đến 15/3, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 5.931 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở DN; đã thực hiện kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là trên 6.581 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 1.296,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 189,44 tỷ đồng; giảm lỗ trên 5.095 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 622,57 tỷ đồng.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, cơ quan Thuế các cấp thu nợ ước đạt 9.074 tỷ đồng, đạt 30,1% chỉ tiêu thu nợ giao. Ước đến 31/3, tổng tiền nợ thuế do cơ quan Thuế quản lý giảm 16,1% so với cùng kỳ. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý xóa nợ và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/03/2021 giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2020.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC