Chính trị - Xã hội

Dự kiến huy động 394.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Anh TúCận
ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang trình Chính phủ kế hoạch huy động 394.000 tỷ đồng qua trái phiếu Chính phủ cho năm 2014. 

Trong đó, phát hành 100.000 tỷ đồng vốn trái phiếu cho đầu tư, 224.000 tỷ đồng khác đề bù đắp bội chi và 70.000 tỷ đồng để đảo nợ. Với số lượng phát hành 394.000 tỷ đồng thì tổng số phải huy động trong năm 2014 tăng gần 100.000 tỷ đồng so với năm 2013.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC