Kinh doanh

Dự kiến giảm thuế giá trị gia tăng về 8% từ đầu tháng 2/2022

Nhật Linh
ANTD.VN - Bộ Tài chính dự kiến giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kể từ 1/2/2022 đến hết 31/12/2022.

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết 43).

Dự kiến giảm thuế giá trị gia tăng về 8% từ đầu tháng 2/2022 ảnh 1

Sẽ giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% về 8%

Trong đó, về hướng dẫn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính dự thảo: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết 31/12/2022, trừ nhóm hàng dịch vụ sau:

Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất và sản phẩm hóa chất; Sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Chi tiết hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định nêu trên thực hiện theo phụ lục 1 và phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế Giá trị gia tăng.

Về mức giảm trừ thuế GTGT, dự thảo nghị định quy định rõ, cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam…

Nghị định dự kiến có hiệu lực từ 1/2/2022.

Theo Bộ Tài chính, với chính sách trên, dự kiến thu ngân sách năm 2022 giảm khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, riêng giảm thuế VAT là khoảng 49,4 nghìn tỷ đồng.

Để khắc phục và bù đắp các tác động ngân sách trong ngắn hạn cũng như chủ động trong dự toán ngân sách, Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp các bộ ngành và địa phương chú trọng triển khai hiệu quả các Luật thuế, tiếp tục cải cách hiện đại hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quyết liệt công tác quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá trốn thuế...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC