Chính trị - Xã hội

Dự kiến đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh có quy mô thế nào?

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất lấy tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên làm cơ sở cho việc đề xuất thí điểm sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong giai đoạn 2022-2026 và định hướng đến năm 2030.
Dự kiến đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh có quy mô thế nào? ảnh 1

Thí điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh được xem xét dựa trên quy mô dân số và diện tích tự nhiên

Bộ Nội vụ đang dự thảo báo cáo, tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để lấy ý kiến Nhân dân.

Theo lộ trình, dự thảo Nghị quyết này sẽ được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8/2021.

Căn cứ vào kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021 ở 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu từ năm 2022 đến năm 2026 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và làm điểm sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp tỉnh chưa đạt 50% một trong hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Liên quan đến tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh đối với tỉnh miền núi và tỉnh không phải miền núi.

Cụ thể, về quy mô dân số, tỉnh miền núi, vùng cao, có quy mô dân số từ 900 nghìn người trở lên. Trường hợp tỉnh có diện tích tự nhiên rộng từ 150% trở lên so với mức tiêu chuẩn được quy định thì quy mô dân số từ 700 nghìn người trở lên. Đối với những tỉnh không phải miền núi thì quy mô dân số từ 1,4 triệu người trở lên.

Về diện tích tự nhiên, tỉnh miền núi, vùng cao từ 8.000 km2 trở lên, tỉnh không phải miền núi từ 5.000 km2 trở lên.

Bên cạnh việc sửa đổi quy định về tiêu chuẩn quy mô dân số của tỉnh, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi quy định về tiêu chuẩn quy mô dân số đối với đơn vị hành chính cấp huyện, xã miền núi, vùng cao theo hướng tỉnh, huyện, xã miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên rộng hơn từ 150% trở lên so với mức tiêu chuẩn chung thì quy mô dân số được giảm 25% so với quy định để phù hợp với đặc thù của đơn vị hành chính miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên lớn, địa hình phức tạp, dân số ít...

Theo Bộ Nội vụ, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính, đặc biệt là các đơn vị hành chính đô thị và các đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù về an ninh, quốc phòng, miền núi, vùng cao; trên cơ sở đó quy định điều khoản áp dụng đối với việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, làm căn cứ tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thí điểm ở cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, khắc phục các hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 để việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phù hợp hơn với thực tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị của đất nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC