Đời sống

Dự kiến bỏ hàng loạt điều kiện trong xét lương, bổ nhiệm, công nhận chức danh nghề nghiệp giáo viên

Duy Anh
ANTD.VN - Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp hạng về đạo đức nghề nghiệp... dự kiến sẽ được bãi bỏ trong dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông.
Dự kiến bỏ hàng loạt điều kiện trong xét lương, bổ nhiệm, công nhận chức danh nghề nghiệp giáo viên ảnh 1

Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ xếp hạng đạo đức nhà giáo trong công nhận tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông với nhiều điểm mới đáng lưu ý.

Bộ GD-ĐT cho hay, khi triển khai thực hiện các Thông tư 01, 02, 03, 04, có ý kiến cho rằng việc phân chia đạo đức nhà giáo theo hạng là không phù hợp và không cần thiết. Bởi lẽ, mọi giáo viên ở bất kỳ hạng nào, có thâm niên nhiều hay ít, ở bất cứ cơ sở giáo dục nào cũng phải bảo đảm có chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp nói chung và đạo đức nhà giáo nói riêng. Giống như đạo đức xã hội là chuẩn mực chung, phải là giá trị phổ quát cho mọi người, do đó không nên tách ra để xếp hạng một cách máy móc theo từng loại.

Do đó, để thống nhất với các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở các văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khác và không làm xáo trộn việc đánh giá tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non, phổ thông như quy định trước đây, Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở từng hạng chức danh nghề nghiệp và bổ sung quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho giáo viên ở tất cả các hạng.

Theo quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên mầm non, phổ thông ở từng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) tại Thông tư 01-04, giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN theo từng hạng và tương ứng với cấp học đang giảng dạy.

Tuy nhiên, ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều và điều chỉnh quy định về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành như sau: mỗi chuyên ngành có 1 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 6 tuần. Do đó, quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN theo từng hạng tại các Thông tư 01-04 hiện không còn phù hợp.

Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN, trong đó chỉ quy định 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN chung đối với các hạng giáo viên. Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của cấp học đang giảng dạy trước ngày chương trình bồi dưỡng mới (triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành thì không phải bổ sung chứng chỉ theo quy định mới.

Giáo viên mới tuyển dụng và giáo viên đã được bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN phù hợp với cấp học đang giảng dạy sẽ được cử tham gia khóa bồi dưỡng và lấy chứng chỉ trong một khoảng thời gian xác định để bảo đảm đạt các tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Khi chuyển từ hạng CDNN cũ sang hạng CDNN mới không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư mới không còn yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ. Được biết, Bộ GD-ĐT đã rà soát lại quy định về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học, THCS cùng với nghiên cứu yêu cầu của việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục và nhận thấy việc quy định giáo viên hạng I các bậc học này phải có trình độ thạc sĩ là không cần thiết.

Hiện nay, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01, 02, 03, 04 đã được Bộ GD-ĐT đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi dư luận đến hết ngày 20/7/2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC