Đời sống

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao lâu thì được hưởng lương hưu?

P.P
ANTD.VN - Điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tương tự người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao lâu để được hưởng lương hưu là một trong những nội dung người lao động quan tâm nhất.

Về nội dung này, Ban quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành, điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nêu tại điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tương tự người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Riêng lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng lương hưu.

TỪ KHÓA:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC