Chính trị - Xã hội

Đổi thẻ Căn cước công dân mất phí 50.000 đồng

Hùng Anh
ANTĐ - Đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016. 

Theo dự thảo, mức thu lệ phí khi đổi thẻ Căn cước công dân là 50.000 đồng/thẻ, cấp lại là 70.000 đồng/thẻ. Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí bằng 50% mức nêu trên. Dự kiến sau ngày thông tư có hiệu lực, những nơi chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý Căn cước công dân, sẽ tiếp tục cấp Chứng minh nhân dân cho công dân. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC