Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia phải có ít nhất 100 trẻ em tham gia

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em, trong đó quy định cụ thể về nguyên tắc, thời gian, thành phần tham dự.

Tại dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH cho hay diễn đàn trẻ em là hoạt động để đại diện của trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

Cho nên, diễn đàn trẻ em được tổ chức dựa trên 7 nguyên tắc, bao gồm: 1. Cung cấp đầy đủ thông tin cho trẻ em với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp; 2. Trẻ em tự nguyện tham gia; 3. Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng không phân biệt đối xử, không trù dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ hoặc không bày tỏ ý kiến; 4. Bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em tham gia Ddễn đàn trẻ em;

5. Trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em phải bảo đảm cơ cấu để đại diện cho vùng, miền, dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 6. Các hoạt động của Diễn đàn trẻ em phải phù hợp với độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; 7. Ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích.

Thời gian tổ chức diễn đàn trẻ em phải phù hợp với nội dung, hoạt động diễn đàn, không ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập và cuộc sống của trẻ em tham gia diễn đàn. Thời lượng diễn đàn trẻ em phải bảo đảm để trẻ em thảo luận và gặp mặt, đối thoại với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em, cụ thể như sau: Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia tối thiểu 2 ngày; diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã và diễn đàn trẻ em khác tối thiểu 1 ngày.

Thành phần, số lượng tham gia diễn đàn trẻ em được đề xuất như sau: Trẻ em tham gia diễn đàn được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí được công khai từ địa phương, cơ sở hoặc được trẻ em bầu chọn từ diễn đàn trẻ em các cấp. Số lượng trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em các cấp: Cấp quốc gia tối thiểu 100 trẻ em; cấp tỉnh tối thiểu 50 trẻ em; cấp huyện tối thiểu 40 trẻ em; cấp xã tối thiểu 30 trẻ em; diễn đàn trẻ em khác tối thiểu 50 trẻ em...

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ đến hết ngày 19-8-2019.

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top