Chiều 19-6 thêm 102 ca Covid-19, dịch ở phía Nam đang lan rộng ra nhiều tỉnh