[CLIP] Một số nguyên tắc xử trí khi bị rắn độc cắn