Bão số 6 giật cấp 10 sẽ đổ bộ vào Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi vào sáng mai, 24-9