Chính trị - Xã hội

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Hồng Tuấn
ANTD.VN - Năm 2017, Đảng bộ CATP Hà Nội hướng mục tiêu tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ảnh 1Đảng viên Đảng bộ CAH Đông Anh trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng, hậu cần trong đơn vị

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ CATP Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chỉ huy trong CATP không ngừng đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, tác phong của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATP; phát huy tính chủ động sáng tạo; cải tiến việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, Đảng bộ CATP không ngừng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, phù hợp với yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, cũng như nhu cầu, nguyện vọng cống hiến, rèn luyện của đoàn viên, hội viên. Mặt khác, các cấp ủy Đảng, chỉ huy trong lực lượng CATP lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác, Nghị quyết của Đảng ủy CATP đề ra trong năm 2017; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC