Kinh doanh

Đốc thúc thu nợ thuế ngay từ đầu năm

Hùng Anh

ANTĐ - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết liệt thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2015.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện các biện pháp thu hồi hết các khoản nợ thuế có khả năng thu. Chỉ tiêu thu hồi nợ bao gồm các khoản nợ thuế chuyên thu quá hạn, quá hạn 90 ngày và tiền chậm nộp thuế đối với các tờ khai phát sinh trước ngày 1-1-2015. Đối với các khoản nợ thuộc nhóm nợ khó thu phải thực hiện rà soát, đánh giá tình trạng doanh nghiệp để đưa ra biện pháp xử lý nợ đối với từng trường hợp. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC