Văn hóa - Giải trí

Đọc lại báo chí Việt Nam những ngày đầu

MAI PHƯƠNG
ANTĐ - Gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý về báo chí cách mạng Việt Nam được trưng bày tại triển lãm chuyên đề “Sưu tập báo chí Cách mạng Việt Nam 1925-1945” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản, Hà Nội). 

Đọc lại báo chí Việt Nam những ngày đầu ảnh 1

Tuần báo Tin tức phát hành năm 1938

Gồm 5 nội dung là báo chí cách mạng giai đoạn 1925-1930; 1930-1936; 1939-1945 và sưu tập truyền đơn thời kỳ Cách mạng tháng Tám năm 1945, được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Thái Nguyên, Bảo tàng Sơn La… sẽ giúp khách tham quan hiểu hơn về một thời kỳ biên tập, in ấn, phát hành đầy khó khăn, gian khổ của các thế hệ người làm báo, trong đó có cả những mất mát, hy sinh.

Đồng thời, thông qua những tư liệu quý giá, người xem thấy được phần nào chặng đường lịch sử của dân tộc, từ những ngày đầu thành lập tổ chức cách mạng cho đến khi Cách mạng tháng Tám thành công. Xen lẫn những gian trưng bày là những hiện vật quý giá như đá in được Bác dùng để in Báo Việt Nam độc lập ở Pác Bó, Cao Bằng năm 1941 hay bàn gỗ mà đồng chí Trường Chinh đã dùng trong thời kỳ hoạt động bí mật tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên từ năm 1940-1941… 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC