Kinh doanh

Doanh nghiệp mới tăng cả vốn và số lượng

Thanh Hoàn

ANTĐ - Theo số liệu thống kê mới nhất, tháng 1-2016, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chứng tỏ cộng đồng doanh nghiệp đã lạc quan hơn vào các tín hiệu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, 4.872 doanh nghiệp cũng đã quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong tháng cũng có 1.338 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC