Kinh doanh

Doanh nghiệp khó khăn sẽ được nộp dần tiền nợ thuế

Anh Tú
ANTĐ - Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực từ ngày 1-7-2013), các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh sẽ được nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá 12 tháng nếu đáp ứng được các điều kiện.

Điều kiện để được gia hạn là, người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh hoặc khó khăn do ngân sách, đối tác chậm thanh toán tiền nợ kéo dài. Người nộp thuế phải thực hiện cam kết chia đều số tiền thuế nợ và phạt để nộp tối đa nộp dần theo tháng, quý. Số tiền thuế đăng ký nộp dần phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC