Kinh doanh

Doanh nghiệp kêu bị tận thu khi tính tiền chậm nộp thuế theo quy định mới, Tổng cục Thuế nói gì?

Hà Loan

ANTD.VN - Tổng cục Thuế đã có thông tin phản hồi về thông tin liên quan đến quy định về tính tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp trong năm tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Doanh nghiệp than gặp khó

Trước đó, theo phản ánh của một số doanh nghiệp (DN), tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Nghị định 126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020 vẫn còn một số tồn tại khiến DN không cẩn thận rất dễ bị đóng tiền chậm nộp.

Cụ thể, tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126 quy định “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước”.

Như vậy, với quy định này, trường hợp DN nộp thuế TNDN quý 1, 2, 3 thấp nhưng quý 4 tăng, đặc biệt, tăng đột biến rất dễ dẫn đến tỷ lệ nộp thuế 3 quý đầu năm thấp hơn 75%, kéo theo đó DN sẽ phải nộp tiền chậm nộp.

Phản ánh của các DN cũng cho rằng, thông thường, thời điểm cuối năm hầu hết các DN thường tăng tốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, nên thu nhập của DN trong quý này tăng và thậm chí tăng đột biến là điều bình thường. Do đó, nếu chiếu theo quy định tại Nghị định 126 thì không ít DN sẽ gặp khó, thậm chí có ý kiến cho rằng những quy định này dẫn đến việc tận thu, chưa thúc đẩy sản xuất kinh doanh cuối năm cho DN.

Ngăn tình trạng “lách luật” của DN?

Trước những phản ánh nêu trên, Tổng cục Thuế đã lên tiếng giải thích. Theo đó, cơ quan quản lý thuế cho biết, thực hiện chủ trương cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho DN, tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính đã bãi bỏ quy định về kê khai thuế TNDN tạm tính hàng quý và kê khai quyết toán theo năm. Thay vào đó là quy định tạm nộp thuế TNDN hàng quý và kê khai quyết toán theo năm.

Doanh nghiệp kêu bị tận thu khi tính tiền chậm nộp thuế theo quy định mới, Tổng cục Thuế nói gì? ảnh 1

Tổng cục Thuế khẳng định quy định mới nhằm hạn chế tình trạng DN chiếm dụng tiền thuế năm trước, và chỉ nộp vào năm sau

Theo đó, DN căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp các quý trong năm sát với thực tế kết quả sản xuất kinh doanh.

Quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc thực hiện tạm nộp thuế được xác định theo thời điểm hạn nộp thuế quý IV của DN, theo đó trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của DN đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết, từ khi thực hiện Nghị định số 91, thực tế triển khai cho thấy, còn nhiều doanh nghiệp không tuân thủ và lợi dụng quy định về tính tiền chậm nộp này, không thực hiện tạm nộp hàng quý mà để dồn đến thời hạn nộp thuế của quý IV (thông thường vào ngày 30/1 năm sau) mới nộp thuế.

Như vậy, số thu thuế TNDN phát sinh phải nộp trong năm ngân sách trước bị chiếm dụng và nộp vào năm ngân sách sau, gây ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước hàng năm.

Để khắc phục hạn chế nêu trên, Chính phủ đã quy định về tính tiền chậm nộp đối với thuế TNDN tạm nộp trong năm, kê khai quyết toán cuối năm đã được sửa đổi tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126. Theo đó trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu so với số thuế phải nộp theo quyết toán kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế khẳng định, việc quy định như trên xuất phát từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Khi sản xuất kinh doanh, các DN đều có phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, và sẽ hoàn toàn chủ động trong việc xác định/ước tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để thực hiện quy định tạm nộp thuế TNDN theo quy định.

Các trường hợp DN có kết quả tăng bất thường về sản xuất kinh doanh trong quý IV mà DN không dự kiến được trước không phải là trường hợp phổ biến.

Về hiệu lực của quy định trên, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng dẫn cụ thể theo kỳ tính thuế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC