Doanh nghiệp được nộp dần tiền nợ thuế như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Tổng cục Thuế, một trong những nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật Quản lý thuế sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 là cho phép doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ.

Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, kinh doanh trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 gây ra từ đầu năm đến nay.

Tổng cục Thuế cho biết, đối với các trường hợp nợ thuế, cơ quan thuế đều ban hành thông báo nợ bằng phương thức điện tử để đôn đốc, nhắc nhở nộp tiền thuế nợ và cung cấp thông tin cảnh báo tình hình nợ thuế. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành khoảng 19,667 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Đáng chú ý, một trong những nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật Quản lý thuế sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 là cho phép doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, để tránh dẫn đến tình trạng lợi dụng những hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn chặt chẽ, rõ ràng về điều kiện, hồ sơ, trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn giải quyết nộp dần tiền thuế nợ.

Doanh nghiệp được nộp dần tiền nợ thuế như thế nào? ảnh 1

Doanh nghiệp có thể nộp dần tiền nợ thuế trong vòng tối đa 12 tháng (Ảnh minh họa)

Theo đó, Tổng cục Thuế quy định người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Tuy nhiên, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Cơ quan thuế đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhưng người nộp thuế không có khả năng nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trong một lần do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ trong năm tài chính liền trước năm có văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế; người nộp thuế cung cấp hàng hoá, dịch vụ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán và không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định; có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng;

Bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và phải chịu trách nhiệm về việc đáp ứng đủ điều thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật...

Trường hợp người nộp thuế vi phạm tiến độ đã đăng ký, sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp dần tiền thuế nợ (tháng vi phạm), tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay cho người nộp thuế, bao gồm toàn bộ số tiền được chấp thuận nộp dần người nộp thuế còn nợ, tiền chậm nộp theo mức 0,05% trên ngày phát sinh trong thời gian được nộp dần, tiền chậm nộp theo mức 0,07% trên ngày tính trên số tiền thuế nợ kể từ thời điểm vi phạm cam kết.

Trường hợp quá thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế không nộp hoặc bên bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ nộp thay, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế cơ quan Thuế có văn bản gửi tổ chức bảo lãnh yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Tiền chậm nộp được tính theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp đến 90 ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày.