Chính trị - Xã hội

Đô thị Việt Nam thiếu bản sắc

Phú Khánh

ANTĐ - Ngày 12-11, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) và Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) tổ chức Hội thảo “Xây dựng bộ chỉ số đô thị thịnh vượng”. Hội thảo nhằm chia sẻ, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng hệ thống chỉ số đô thị.

Đánh giá tại hội thảo cho thấy, các đô thị phát triển chưa theo quy hoạch và kế hoạch, thiếu bản sắc. Để có bộ khung đánh giá các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ tại các thành phố, UN-Habitat đã cùng Hiệp hội các đô thị Việt Nam xây dựng cuốn sách “Hồ sơ các thành phố Việt Nam” dựa trên số liệu các thành phố trên cả nước. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã đưa ra khuyến nghị xây dựng các chính sách, xây dựng bộ chỉ số đô thị thịnh vượng, huớng tới các đô thị Việt Nam phát triển bền vững, có bản sắc.       

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC