Chính trị - Xã hội

“Đo” sự hài lòng về dịch vụ giáo dục công

Duy Anh
ANTĐ - Nhằm đánh giá một cách khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công, Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt Đề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân. 

Theo đó, người dân có thể bày tỏ thái độ của mình qua 5 mức độ từ rất không hài lòng đến rất hài lòng với 5 nội dung phản ánh chất lượng giáo dục như cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục... Việc đánh giá này được tiến hành từ năm 2013 đến 2015 qua bộ câu hỏi điều tra xã hội học với học sinh, sinh viên, phụ huynh các cơ sở giáo dục.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC