Chính trị - Xã hội

Đo sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính

Thành Nam
ANTĐ - Ngày 20-12, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, một số bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy. Những biểu hiện nể nang, dĩ hòa vi quý còn phổ biến. Ngoài ra, công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, sử dụng cán bộ còn bộc lộ những bất cập, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế còn khá phổ biến. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2014, ngành Nội vụ sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính. Đặc biệt, sẽ triển khai đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC