Chính trị - Xã hội

Đo sự hài lòng của người dân về giáo dục

Thành Nam
ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014. 
Đo sự hài lòng của người dân về giáo dục ảnh 1

Theo đó, TP sẽ thực hiện việc đo sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Trong đó, TP đặc biệt quan tâm mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo. Để thực hiện kế hoạch trên, UBND TP đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội triển khai áp dụng phương pháp đo sự hài lòng của người dân, tổ chức theo sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy điều tra xã hội học để đánh giá, nhận xét về năng lực, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC